You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn cơ sở?

1. Quy định pháp luật về công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp Công đoàn cơ sở là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, do đó không bắt buộc tất cả các doanh nghiệp phải thành lập công đoàn cơ sở, tuy nhiên đối với doanh ...

Quy Mô Doanh Nghiệp Là Gì

2021-5-16 · Điểm khác biệt thân doanh nghiệp lớn béo với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lĩnh vực hoạt động vui chơi của doanh nghiệp;Tổng nguồn chi phí đầu tư;Số bạn lao động tđam mê gia bảo hiểm xã hội bình quân năm;Tổng lợi nhuận thường …

Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không?

2022-6-18 · Vậy hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không? Theo khoản 10 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp …

Báo cáo tài chính là gì? Doanh nghiệp có phải công khai …

2021-7-1 · Đây là những thông tin quan trọng của doanh nghiệp, vậy báo cáo tài chính của doanh nghiệp có phải công khai không? Theo khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán 2015, báo cáo tai chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế ...

Tổng công ty là gì theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020?

2020-11-24 · Mô hình này không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014. Khác với loại hình doanh nghiệp như Công ty TNHH, CTCP thì những loại hình này có tư cách pháp nhân, phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tổng hợp những câu slogan hay cho công ty, doanh nghiệp

2022-6-9 · Những câu slogan hay của công ty, doanh nghiệp kinh doanh Việt Nam. 1. Hãy nói theo cách của bạn – Tập đoàn viễn thông Viettel. 2. Không ngừng vươn xa – Công ty viễn thôngVinaphone. 3. Mọi lúc mọi nơi – Công ty viễn thông Mobiphone. 4. Vươn cao Việt Nam – …

Không phải tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có quyền cho ...

2017-6-5 · 2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản (không phải bằng tiền), đối trừ công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.". Như vậy, doanh nghiệp của ...

Công ty có phải là doanh nghiệp hay không?

Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh. …. 10. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.". Như vậy công ...

Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không 2022?

2022-5-7 · Nếu không nhằm mục đích kiếm tiền, kinh doanh sinh ra lợi nhuận thì không phải là tổ chức doanh nghiệp. Do đó, có thể kết luận HTX không phải là một loại hình doanh nghiệp. 3. Hợp tác xã có tư cách pháp nhân không. Tư cách pháp nhân là …

Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không?

2017-6-7 · Tuy nhiên, khi tiến hành các hoạt động kinh tế, HTX cũng phải tuân thủ các nguyên tắc và các qui định pháp luật về kinh doanh. Do vậy, Luật Hợp tác xã năm 2012 không xác định HTX là một loại hình doanh nghiệp, nhưng vẫn qui định "HTX hoạt động như một loại hình doanh ...

Doanh nghiệp lớn là gì? Doanh nghiệp quy mô thế nào ...

2021-2-19 · Cách xác định quy mô của doanh nghiệp lớn. – Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm thủy sản: là những doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng và có số lao động từ 200 đến 300 người. – Đối với doanh nghiệp công ...

Quy trình làm kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

2019-12-10 · 2. Quy trình làm kế toán tổng hợp. Bước 1: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bước 2: Lập chứng từ kế toán. Bước 3: Ghi sổ sách kế toán. Bước 4: Cuối kỳ (Thực hiện bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển) Bước 5: Lập bảng cân đối số phát sinh. Bước 6: Lập báo cáo ...

Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không?

2022-1-30 · Vậy hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không? Theo khoản 10 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp …

So sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh

2021-4-13 · Điểm khác nhau. Dưới đây là một số tiêu chí để so sánh điểm khác nhau giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Cụ thể như sau: Tiêu chí. Doanh nghiệp tư nhân. Công ty hợp danh. Chủ sở hữu công ty – thành viên công ty. …

Trường hợp doanh nghiệp không nộp kinh phí công đoàn …

2018-12-9 · Nội dung về tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động. Theo Bộ Luật Lao động 2012. Điều 190. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. 1. Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập và ...

Công ty là gì? Công ty và doanh nghiệp có phải là một …

2022-2-19 · Doanh nghiệp tư nhân không có điều lệ công ty. Còn công ty chỉ là một tập hợp con của doanh nghiệp, với các đặc điểm cơ bản sau đây: Là một pháp nhân. Tách biệt và là chủ thể pháp lý độc lập với chủ sở hữu. Chủ sở hữu với công ty chỉ có trách nhiệm hữu hạn ...

Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không?

2022-5-24 · Vậy hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không? Theo khoản 10 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp …