You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài khoa học

2020-12-21 · Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện (đến thời điểm kiểm tra, đánh giá) Đánh giá về mức chất lượng nội dung nghiên cứu Theo hợp đồng Thực hiện Ghi chú 5.1. Các nội dung công việc hoàn thành vượt mức theo kế hoạch 5.1.1.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

2019-9-11 · Nhóm nghiên cứu đã tổ chức một cuộc hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia để hoàn thiện báo cáo "Đánh giá, rà soát các quy định và chính sách trong Luật Thuế tài nguyên theo hướng minh bạch, nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn thu

Phú Yên Online

2018-3-1 · Sớm hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Thứ Năm, 01/03/2018 18:30 CH ... kỹ hơn để làm rõ tính hiệu quả, khả thi của dự án. Năm 2016, Bộ GTVT được Chính phủ giao hoàn thiện nghiên cứu dự án để Chính phủ xem xét, trình ...

(PDF) BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Phan Hai ...

Báo cáo bao gồm các nội dung sau: Phần 1: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết Chương 1. Tổng quan: Đặt vấn đề, tình hình phát triển của Elearning và ứng dụng Moodle trong hệ thống giáo dục trực tuyến trên thế giới và ở Việt Nam. Mục tiêu của báo cáo khoa học. Chương 2.

Nielsen

2018-6-29 · fMục tiêu nghiên cứu. • Đo lường mức độ hiệu quả của lọai hình quảng cáo OOH tại các kênh: Café, nhà thuốc, tòa nhà (văn phòng, chung cư), trường Đại học. •Đo lường hiệu quả của kênh về phía người tiêu dùng. •Đồng thời kết quả của cuộc nghiên cứu sẽ giúp ...

Báo cáo Nghiệm thu

2022-6-16 · Download Báo cáo Nghiệm thu - Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh - Chương 11: Nghiên cứu đoán hoạt động đi lại của tp Hồ chí minh trong tương lai miễn phí Quy hoạch hệ thống đường bộ

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ...

2017-10-10 · Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã tiếp cận với nhiều nghiên cứu khác để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu của mình. Bên cạnh việc tiếp thu thành quả từ những nghiên cứu trước, đề tài nghiên cứu có một số điểm mới sau đây: