You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Nộp thuế tài nguyên ở đâu

2018-7-25 · Giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau: a) Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân; b) Đối với gỗ là giá bán tại bãi giao (kho, bãi nơi khai thác); trường hợp chưa xác ...

Các đối tượng phải nộp thuế tài nguyên – YTHO

Các đối tượng phải nộp thuế tài nguyên hay những đối tượng nộp thuế tài nguyên là những cá nhân hoặc tổ chức thuộc đối tượng phải nộp thuế tài nguyên được quy định trong các luật, thông tư, nghị định liên quanCác đối tượng phải nộp thuế …

Quy định về thuế tài nguyên mới nhất

Việc ấn định thuế tài nguyên được thực hiện căn cứ vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, phù hợp với các quy định về ấn định thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 4. Đối tượng được miễn giảm thuế tài nguyên. a) Miễn …

Cách tính thuế tài nguyên với doanh nghiệp khai thác đá

2018-7-31 · Tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Điều 6. Giá tính thuế tài nguyên. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính ...

Cách hạch toán thuế tài nguyên theo TT 200

Hướng dẫn hạch toán thuế tài nguyên TK 3336 theo Thông tư 200. Cỡ chữ. Thuế tài nguyên là loại thuế đánh vào những sản phẩm thuộc về tự nhiên mà con người khai thác và sử dụng nhằm hạn chế sự khai thác ảnh hưởng đến tài …

Quy định về Thuế tài nguyên

Quy định về miễn thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu Cách tính thuế tài nguyên mới nhất Cách tính thuế xuất nhập khẩu Cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt TK 3332 Cách tính thuế nhà thầu mới nhất Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài và báo cáo thuế Đối tượng ...

Luật thuế tài nguyên năm 2009 số 45/2009/QH12

Trường hợp ưu đãi về thuế tài nguyên quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc hợp đồng dầu khí thấp hơn ưu đãi về thuế tài nguyên quy định tại Luật này thì áp dụng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật này cho thời gian còn lại. Điều 11.

Những quy định chung về thuế tài nguyên

2020-1-15 · Những quy định về thuế tài nguyên liên quan đến những vấn đề sau: Phạm vi tùy chỉnh, đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, cách tính thuế tài nguyên, giá tính thuế. 1. Đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế được quy định rõ người nộp thuế tài nguyên ...

Những quy định chung về thuế tài nguyên năm …

2022-5-11 · Những quy định chung về thuế tài nguyên năm 2017. Để bảo vệ tài nguyên của đất nước, việc điều chỉnh chính sách thuế tài nguyên luôn được coi trọng. Để phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước. Chúng ta cùng …

Quy định mới về thuế tài nguyên

Quy định mới về thuế tài nguyên. 1. Đối tượng chịu thuế. Đối tượng chịu thuế các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và …

Thuế tài nguyên là gì? Khi nào phải nộp thuế tài nguyên?

2019-3-14 · Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu, là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên (nếu tài nguyên này thuộc đối tượng chịu thuế). Theo đó, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khi khai thác tài nguyên thiên nhiên thì có nghĩa vụ ...

Hỏi về Thuế suất thuế Tài nguyên

 · 16/4/09. #2. Thuế suất thuế tài nguyên của đá trắng CaCo3. Theo Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 có hiệu lực từ ngày ký, quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên thì thuế suất thuế tài nguyên của "Khoáng sản …

Quy định về sản lượng tài nguyên để tính thuế

2021-2-8 · Sản lượng tài nguyên tính thuế của từng chất được xác định như sau: Xem thêm: Thời hạn nộp thuế tài nguyên. – Quặng đồng: 1.000 tấn x 60% = 600 tấn. – Quặng bạc : 1.000 tấn x 0,2% = 2 tấn. – Quặng thiếc: 1.000 tấn x 0,5% = 5 tấn. Căn cứ sản lượng của từng chất ...

Thuế tài nguyên là gì ? Quy định về thuế tài nguyên

2010-7-1 · Quy định về thuế tài nguyên. Thuế tài nguyên là gì ? Quy định về thuế tài nguyên. Thuế tài nguyên là thuế thu trên trị giá tài nguyên thiên nhiên mà tổ chức, cá nhân khai thác thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bài viết phân tích những nội dung cơ bản của thuế tài nguyên và ...

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế tài nguyên

 · Phạm vi áp dụng. Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành ...

Thuế tài nguyên: Tư vấn những quy định cần nắm rõ

2020-6-1 · Thuế tài nguyên và những quy định cần nắm rõ. Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 thay thế Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 là một bước quan trọng hoàn chỉnh pháp luật về thuế Tài nguyên, góp phần điều tiết thu nhập về hoạt động khai thác, sử dụng ...

Thuế tài nguyên là gì? Quy định về thuế tài nguyên

2022-5-31 · Luật thuế tài nguyên 45/2009/QH12. Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên 2009. Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về Thuế tài nguyên. Nguồn thư viện pháp luật. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên thì phải nộp thuế tài nguyên. Vậy thuế tài nguyên ...

Thuế tài nguyên là gì? Khi nào phải nộp thuế tài nguyên?

2022-1-16 · Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu, là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên (nếu tài nguyên này thuộc đối tượng chịu thuế). Theo đó, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khi khai thác tài nguyên thiên nhiên thì có nghĩa vụ ...

Cách tính thuế tài nguyên với doanh nghiệp khai thác đá

2022-6-12 · Tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Điều 6. Giá tính thuế tài nguyên. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính ...

Cách tính thuế tài nguyên theo quy định hiện hành

Đối tượng chịu thuế tài nguyên được quy định cụ thể tại Thông tư 152/2015/TT-BTC, là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài ...