You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

khấu hao máy móc khai thác

2016-5-16 · 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu 10 20 20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. 7 10 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8

Cách tính khấu hao máy móc, thiết bị (Cập nhật 2022)

2022-1-4 · 2. Cách xác định thời gian khấu hao máy móc, thiết bị. 2.1. Thời gian khấu hao máy móc, thiết bị theo phương pháp đường thẳng. – Một trong những cách khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất chính là khấu hao đường thẳng. Đây được xem là cách tính toán khấu hao nhanh nhất ...

Khấu hao máy tính xách tay của cơ quan như thế nào?

2013-5-23 · B - Máy móc, thiết bị công tác 1. Máy công cụ 7 15 2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng 5 15 3. Máy kéo ... Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. 7 10 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 15 22. Cần cẩu 10 20 C - Dụng cụ làm 1. ...

khấu hao máy móc thiết bị

2010-5-25 · Khai giảng Khóa học Kế toán tổng hợp thực chiến Khu vực DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN ... cho em hỏi khấu hao máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm có phải hạch toán vào tk 621 ko? :015: thuhien1310 Trung cấp 5/4/10 123 0 16 Thai nguyen

Công thức xác định thời gian khấu hao máy móc thiết bị

2022-6-19 · Công thức: (2 x tỷ lệ khấu hao theo đường thẳng) x (giá trị ghi sổ đầu năm) Cách hoạt động: Đối với cách tính thời gian khấu hao máy móc thiết bị này, trong năm đầu tiên khấu hao tài sản, doanh nghiệp sẽ lấy gấp đôi số tiền nhận được theo phương pháp đường ...

Khấu hao là gì và những điều cần biết về khấu hao

2020-2-1 · Có thể kể đến như máy móc, trang thiết bị, ô tô…Ví dụ về công ty cho thuê xe tự lái trên kia thì ô tô chính là chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình. Chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình Tài sản cố định vô hình là loại tài sản không có hình thái vật chất.

Cách Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định (TSCĐ)

A - Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí ... Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí 7 10 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 15 22. Cần cẩu 10 20 …

Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019

17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu 10 20 20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. 7 10 21. Máy móc thiết bị …

Khung Thời Gian Khấu Hao Tscđ Mới Nhất, Thông Tư 45 ...

2021-5-16 · Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 B – Máy

Khấu Hao Là Gì? 3 Công Thức Tính Khấu Hao Cần Nắm Vững

2021-11-28 · Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ đo lường, thí nghiệm. Công thức xác định mức khấu hao theo phương pháp này như sau: Mức trích khấu hao hằng năm của tài sản cố định = Giá trị còn lại của TSCĐ x tỉ lệ khấu hao nhanh. Trong đó: Tỷ lệ khấu hao nhanh được xác ...

Thủ tục nhập khẩu máy móc tạo tài sản cố định

2021-8-5 · Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm: a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy ...

Khung Thời Gian Khấu Hao Máy Móc Thiết Bị, Cách Tính ...

2021-5-26 · Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 B – Máy

tính toán khấu hao thiết bị khai thác mỏ

Nov 09, 2012· Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng như levinhxd tính mới chỉ tính chi phí sửa chữa bảo dưỡng thiết bị khai thác thôi. Những chi phí này trong thời gian hoạt động khá lớn, tính 1% chi phí TB như bảng của levinhxd chưa chắc đã đủ sửa thiết bị chứ chưa nói đến duy trì mỏ get price

Quy định khung thời gian trích khấu hao TSCĐ mới nhất

2022-6-1 · A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí ... Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. 7 10 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 15 22. Cần cẩu 10 20 C – Dụng cụ 1. ...

KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN ...

2021-8-18 · 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu 10 20 20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. 7 10 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 15 22. Cần 10