You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Các tiêu chuẩn, quy định vệ sinh an toàn thực phẩm năm …

2021-8-26 · Các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại chương V: Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tại chương V, các nhà làm luật đưa ra các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm về đối tượng, điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ ...

Tất tần tật các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

2022-5-26 · Nội dung bài viết [ Ẩn] 1. 10 tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm. 2. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà hàng. 2.1 Yêu cầu đối với cơ sở. 2.2 Yêu cầu đối với trang thiết bị dụng cụ. 2.3 Yêu cầu đối với người trực tiếp kinh doanh thực phẩm. 2.4 Yêu cầu đối ...

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN HÀNG ...

2020-11-16 · 4 Điều 2. Định nghĩa (1) An toàn: Là trạng thái mà trong đó rủi ro liên quan đến các hoạt động hàng không được giảm thiểu và kiểm soát tới mức chấp nhận được. (2) Các quốc gia thành viên ICAO: Là tất cả các quốc gia đã ký kết Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế (Công ước Chi-ca-go).

Tổng hợp các Tiêu chuẩn về An toàn lao động (TCVN)

2021-7-5 · Tổng hợp các Tiêu chuẩn về An toàn lao động (TCVN) Posted on 05/07/2021. 05/07/2021. by Khôi Ngô Security. 05. Th7. Trong thi công công trình xây dựng nói chung và thi công hệ thống điện, nước nói riêng các nhà thầu cần chấp hành đúng các quy định, quy phạm kỹ thuật về an toàn lao ...

QUY ĐỊNH AN TOÀN ĐIỆN

2020-1-31 · Quy định an toàn điện trên đây chỉ dùng tham khảo. Quy định an toàn điện cần được xây dựng dựa trên pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Hotline hỗ trợ tư vấn 24/7 0977000739 Trang chủ Giới thiệu Tư vấn an toàn 1. TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO ...

QUY ĐỊNH AN TOÀN HÀN HƠI

2020-1-13 · Quy Định Chung. Chỉ những thợ hàn có chứng chỉ về hàn hơi, được huấn luyện an toàn hàn hơi và được cấp thẻ an toàn mới được phép thực hiện công việc hàn hơi. Thợ hàn phải tham gia huấn luyện an toàn hàn hơi định kỳ ít nhất mỗi năm 01 lần, Ngoài ra, thợ hàn ...

Thông tư 32/2020/TT-BCT Quy chuẩn an toàn bồn chứa khí ...

Lời nói đầu. QCVN 02:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông ...

Quy định an toàn lao động trong xây dựng hiện hành

2022-6-19 · Theo đó, tất cả phải đảm bảo an toàn lao động và kiểm định, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Trong quá trình hoạt động, cần đảm bảo vận hành máy móc, thiết bị theo đúng tiêu chuẩn và áp dụng đồng thời các biện pháp đảm bảo, hạn chế mọi sự cố có thể diễn ra.

Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công ...

2021-12-20 · Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021. Theo đó, Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD quy định các yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo ...

Những tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng thi công 2022 ...

2022-3-19 · Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18 2014/BXD quy định về: Các quy chuẩn an toàn trong xây dựng, hay các tiêu chuẩn về an toàn trong xây dựng hiện nay. Nội dung của quy chuẩn sẽ bao gồm những quy định: Yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn trong xây dựng dân dụng, công nghiệp cũng như hạ tầng kỹ thuật đô thị (công trình ...

Thông tư 38/2020/TT-BCT Quy chuẩn an toàn với máy phát ...

QCVN 07:2020/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo ...

Quy định về Giám đốc điều hành mỏ

2018-9-4 · - Giám đốc điều hành mỏ phải có các tiêu chuẩn sau đây: + Nắm vững quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan; + Nắm vững quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo

Tiêu Chuẩn Lan Can An Toàn, Quy Định, Tiêu Chuẩn Về ...

2021-8-6 · Về phương diện hiện tượng, vẫn bao gồm 2 Quy chuẩn Quốc gia, kia là: – Quy chuẩn chỉnh chuyên môn nước nhà QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư do Sở Xây dựng ban hành. – Quy chuẩn kiến tạo Việt nam giới QCXDđất nước hình chữ S 05:2008/BXD về Nhà ở và công trình công cộng ...

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO TẠI VIỆT NAM

2021-12-3 · Tuy nhiên,các quy định về làm việc trên cao đã được quy định ở một số các văn bản thuộc các Bộ/ngành quản lý những công việc có nguy cơ mất an toàn cao. Cụ thể như sau: Bộ Xây dựng:-TCVN 5308: 1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng, quy

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn tời trục mỏ

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng, thử nghiệm và kiểm định đối với tời trục mỏ (Tời trục mỏ là tên gọi chung của tời mỏ và trục tải mỏ là thiết bị nâng, hạ …

Nội quy an toàn lao động

2022-6-19 · Nội quy an toàn lao động. MỤC ĐÍCH Quy trình này trình bày tất cả các quy định về an toàn lao động, để đảm bảo an toàn cho trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quy trình này áp dụng cho tất cả các bộ phận, đơn vị trong Công ty đặc biệt trong hoạt động ...

Quy định an toàn khi làm việc trong không gian kín

1 Quy định an toàn khi làm việc trong không gian kín. 1.1 Phải đảm bảo có đầy đủ ánh sáng cho người vào làm việc bên trong không gian hạn chế, không gian kín. 1.2 Dừng công việc trong không gian kín, thu hồi giấy phép khi: 2 Để đảm bảo thực hiện đúng quy định an toàn làm ...

Quy Chuẩn An Toàn Khai Thác Mỏ Hầm Lò.doc .pdf Tải ...

2022-6-12 · Tiêu Chuẩn Về Toán 2.2.2. Tiêu Chuẩn Về Việc Học 2.2.3. Tiêu Chuẩn Về Tính Bình Đẳng 2.2.4. Tiêu Chuẩn Về Tính Công Khai 2.2.5. Tiêu Chuẩn Về Tính Có Kết, Giải Bài Tập Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 8 Bài Khai Thác Giả Thiết Bằng Cách Vận Dụng Phân T, …

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao ...

II. TIÊU CHUẨN KHOẢNG CÁCH BẢO VỆ VỆ SINH 1. Phạm vi điều chỉnh: Khoảng cách tối thiểu từ cơ sở sản xuất đến khu dân cư. 2. Đối tượng áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất nằm đơn lẻ ngoài khu chế xuất hoặc khu công nghiệp, có phát thải các yếu tố độc hại đối với môi trường ...