You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

 · 05/05/2021. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số khu vực dân cư vẫn là vấn đề tồn tại ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Quy định khoảng cách an toàn về môi trường là vấn đề được các địa phương, dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua ...

Từ 10/6/2021: Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở tại ...

2021-6-2 · Chính vì vậy, nhằm quy định trách nhiệm và hướng dẫn các nội dung để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với loại hình nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn TP, ngày 31/5/2021, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 quy định về an toàn PCCC ...

Quy chuẩn kỹ thuật khoan nổ mìn đào đá

2013-9-26 · Phải xác định quy mô vụ nổ cho phép Qcp (tổng lượng thuốc nổ được phép kích nổ một lần).Trị số của Qcp được xác định theo các điều kiện sau: a) Khoảng cách an toàn về sóng xung kích trong không khí đối với người và công trình xung quanh;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT về An …

Ngày 21/11/2019,Bộ Công thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT về An toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ Thuộc lĩnh vực Công nghiệp và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020

Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện? Khoảng cách an toàn ...

2022-5-12 · 2. Quy định khoảng cách hành lang bảo vệ an toàn trạm điện, khoảng cách an toàn trạm biến áp. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện hiện nay được quy định cụ thể tại Điều 15 Nghị định 14/2014/NĐ-CP như sau: – Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành ...

Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới ...

2019-9-21 · Quy định tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới mới nhất được áp dụng từ tháng 10 năm 2019 dành cho những loại xe tham gia trên đường Tóm tắt bài viết 1 Quy định về tộc độ xe cơ giới và khoảng cách an toàn mới nhất. 1.0.1 Theo đó, khoảng cách an toàn giữa hai phương tiện cùng tham gia giao thông cụ ...

Quy định khoảng cách an toàn giữa 2 xe [Cập nhật 05/2022]

2022-5-26 · Quy định về khoảng cách an toàn giữa 2 xe khi tham gia giao thông. Khi điều khiển phương tiện tham gia vào giao thông đường bộ, một trong những điều mà các lái xe phải lưu ý đó là giữ khoảng cách an toàn đối với xe đi phía trước mặt mình. Việc duy trì những khoảng cách ...

Quy chuẩn QCVN01:2019/BCT

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận ... Xác định khoảng cách truyền nổ. TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

Thông tư 32/2019/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an ...

2019-11-21 · b) Khoảng cách an toàn về truyền nổ đối với nhà kho VLNCN hoặc các bãi chứa VLNCN ngoài trời được xác định theo quy định tại Phụ lục 7 của Quy chuẩn này. Khoảng cách an toàn về truyền nổ phải chọn giá trị lớn nhất trong số các giá trị khoảng cách truyền

Quy định Khoảng cách an toàn điện cao áp 2022

2022-5-25 · Quy định Khoảng cách an toàn điện cao áp 2022. Nguồn điện cao thế rất nguy hiểm, khi người (hoặc vật có nối với đất) đến gần nguồn điện cao thế hơn khoảng cách an toàn cho phép thì có thể bị phóng điện. Hồ quang điện cao thế có năng lượng và nhiệt lượng rất cao ...

Đánh giá nguy cơ rủi ro, mất an toàn trong hoạt động nổ mìn tại …

 · Trên thực tế sản xuất tại các mỏ đá VLXD ở nước ta, khâu chuẩn bị đất đá chủ yếu bằng phương pháp khoan nổ mìn đã được quy định an toàn cụ thể trong QCVN 01:2019/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy VLNCN và bảo ...

Hướng dẫn nội dung phương án nổ mìn

2022-5-30 · Đề nghị các doanh nghiệp khi cần lập phương án nổ mìn, căn cứ vào thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công để lựa chọn các thông số nổ mìn hợp lý, đảm bảo điều kiện an toàn và hiệu quả kinh tế. Mọi thông tin cần biết vui lòng liên hệ: Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi ...

Nội dung phương án nổ mìn được quy định như thế nào?

2019-8-6 · Nội dung phương án nổ mìn được quy định tại Phụ lục VI Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, cụ thể như sau: I. CĂN ...

Pháp luật quy định về chỉ huy nổ mìn như thế nào?

2017-6-7 · Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 71/2018/NĐ-CP thì: Chỉ huy nổ mìn là người được Giám đốc tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bổ nhiệm để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hộ chiếu nổ mìn đã được phê duyệt.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BCT về an …

× Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành đã được thay thế bởi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT về An toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển ...

Khoảng cách an toàn khi sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

2017-6-7 · Khoảng cách an toàn khi sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Khoảng 17 Điều 3 Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp là khoảng cách cần thiết nhỏ nhất, theo mọi hướng tính từ vị trí nổ mìn hoặc từ nhà xưởng, kho, phương tiện chứa vật liệu nổ công nghiệp đến các đối ...

Quy định an toàn phòng chống cháy nổ

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Theo đó nội dung nghị định chứa đầy đủ các yêu cầu bắt buộc và vấn đề liên …

Yêu cầu về hành lang an toàn trong rà phá bom mìn vật nổ

2021-10-28 · Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau: Khoản 3 Điều 6 Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ ban hành kèm theo Thông tư 121/2021/TT-BQP (Có hiệu lực thi hành từ 05/11/2021) quy định về yêu cầu về diện tích, độ sâu, hành lang an toàn ...

Yêu cầu về khoảng cách an toàn điện hạ thế

Văn bản quy định về khoảng cách an toàn phóng điện: Nghị định 14/2014/NĐ-CP. Nội dung nghị định quy định rõ: Nếu có công trình được tồn tại trong hành lang an toàn điện hạ thế, cần đảm bảo nhà không sử dụng mái hoặc không có bộ phận nào được xây dựng vi phạm vào khoảng cách đối với đường dây ...

Quy định an toàn vận hành thiết bị áp lực

1. An toàn khi mua, lắp đặt mới thiết bị: Thiết bị chọn mua phải có các thông số kỹ thuật phù hợp với quy mô sản xuất để tránh lãng phí, thiết bị chọn mua phải có đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật như: hồ sơ thể hiện rõ nơi sản xuất, năm chế tạo, bản vẽ cấu tạo ghi rõ các kích thước chính, các ...