You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Xử lý nạn khai thác khoáng sản, cát, sỏi trái phép

2021-4-7 · Những năm gần đây, ở nhiều địa phương trong cả nước tồn tại hiện tượng khai thác khoáng sản, cát, sỏi không tuân thủ các quy định của pháp luật. Ðáng chú ý, hoạt động này đã và đang diễn ra phổ biến, trong đó khai thác cát, sỏi trái phép xảy ra nhiều, công khai ...

Khai thác cát, sỏi trái phép xử lý thế nào?

Thứ ba, về việc xử lý hành vi khai thác cát trái phép, căn cứ Khoản 1 Điều 160 Luật Môi trường năm 2014: "Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho tổ chức và cá nhân khác, có trách nhiệm ...

Khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trên sông không phép bị xử ...

2022-3-31 · Hiện nay, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép hoặc khai thác quá mức tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái, gây khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai là một trong những vấn đề gây bức xúc trong dư luận Nhân dân, nhất là những hộ dân sống ven sông. Việc hút cát, sỏi theo ...

Xử lý nghiêm hành vi khai thác cát, sỏi trái phép

2020-8-27 · 24-3-2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản quy định mức xử phạt từ 20-200 triệu đồng (tương ứng khoáng sản đã khai thác trái phép dưới 10m3 - trên 50m3) đối với hành vi vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ ...

Siết chặt khai thác cát, sỏi lòng sông | Báo Công Thương

2019-4-7 · Trước tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép có dấu hiệu bùng phát mạnh trở lại, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và yêu cầu phải có giải pháp quyết liệt trong đấu tranh ngăn chặn,

Xử lý nạn khai thác khoáng sản, cát, sỏi trái phép

2021-7-4 · Xử lý nạn khai thác khoáng sản, cát, sỏi trái phép. Những năm gần đây, ở nhiều địa phương trong cả nước tồn tại hiện tượng khai thác khoáng sản, cát, sỏi không tuân thủ các quy định của pháp luật. Ðáng chú ý, hoạt động này đã và đang diễn ra phổ biến, trong đó ...

Ngăn chặn và xử lý nạn khai thác cát trái phép

Về nội dung kiến nghị này, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản, đồng thời ngăn chặn kịp thời việc khai thác khoáng sản trái phép, ngày 30/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT ...

Khai thác khoáng sản trên sông không phép bị xử lý như …

2022-4-5 · Hiện nay, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép hoặc khai thác quá mức tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái, gây khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai là một trong những vấn đề gây bức xúc trong dư luận Nhân dân, nhất là những hộ dân sống ven sông. Việc hút cát, sỏi theo ...

Khai thác khoáng sản trái phép bị xử lý ra sao theo pháp ...

2020-9-8 · Thứ nhất, khai thác khoáng sản trái phép bị xử phạt hành chính. Cơ sở pháp lý của xử phạt hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép là Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo đó ...

Chấn chỉnh tình trạng phá rừng, khai thác cát, sỏi trái phép

2018-4-5 · Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ công bố nêu rõ, thời gian vừa qua, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất ...

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi

2021-3-8 · Ông Phạm Quang Ánh, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường (TNMT) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên-Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc sở; phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện ...