You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế

2021-11-13 · Infographics. Với 472/472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Nghị quyết gồm 4 điều, trong đó đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu ...

Tuyển sinh

THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022. - Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; - Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của …

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Tìm kiếm các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, cac chi tieu kinh te ky thuat tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam Đăng nhập bằng facebook Đăng nhập bằng google Nhớ mật khẩu Đăng nhập Quên mật khẩu

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC ...

2021-11-11 · ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. - Năm 2011 Bộ Xây dựng đã công bố định mức dự toán cho các công tác xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng ...

Xác định các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu ...

2013-10-31 · (kiemtoannn.gov.vn) - ...Thực tế, kể cả giai đoạn đầu mới tiếp cận loại hình kiểm toán hoạt động cho tới thời điểm có những hướng dẫn, quy định mang tính pháp lý về kiểm toán hoạt động và tiêu chí kiểm toán hoạt động; cách xác định tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán ...

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

4.1.Kinh tế. - Tốc độ tăng bình quân GRDP (giá so sánh năm 2010) đạt 10-10,5%/năm (một vài năm tăng trưởng đột phá trên 12%/năm; giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 10%/năm và giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10,5%/năm); tốc độ tăng bình quân …

Chỉ tiêu kinh tế

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Xây dựng 2014 Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án quy hoạch xây dựng là chỉ tiêu được dự báo, xác định, lựa chọn làm cơ sở đề xuất các phương án, giải pháp quy hoạch xây dựng bao gồm quy mô dân số, đất đai, …

Thông số kỹ thuật nhà máy

Thông số kỹ thuật nhà máy Stt Thông số Đơn vị Giá trị 1 Tên hồ chứa-TĐ Bản Vẽ 2 Tên của lưu vực-Sông C ả 3 Diện tích lưu vực của hồ km2 8.700 4 Lượng mưa bình quân năm mm 1387,7 5 Mực nước lũ thiết kế lớn nhất với p = 0,1% m 202,235 6 ...

Năm 2021: Đạt và vượt 7/12 chỉ tiêu kinh tế

2022-5-11 · Theo dõi TBTC trên. (TBTCO) - Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Chính phủ cho biết đã đạt và vượt 7/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, một số chỉ tiêu đạt được kết quả tích cực hơn, song cũng có một số ...

Sách mới: Phân tích kinh tế

2019-1-2 · Cuốn sách "Phân tích kinh tế - kĩ thuật các công nghệ thi công xây dựng" gồm bốn nội dung chủ yếu là: - Phân tích kinh tế - kĩ thuật phương án tổ chức các công nghệ thi công gồm: Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp tổ chức thi công; Phân tích, đánh giá, lựa chọn các ...

Năm 2021, Long An đạt 16 21 chỉ tiêu kinh tế

2022-1-14 · Năm 2021, Long An đạt 16/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Thứ sáu, 14/01/2022 20:17 (GMT+7) (ĐCSVN) - Năm 2021, song song với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Long An đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra …

KỸ THUẬT MÁY MÓC & NHÀ MÁY

2022-5-5 · DÂY CÁP CHO KỸ THUẬT MÁY MÓC & NHÀ MÁY. Là ngành công nghiệp lớn thứ hai của Đức và là ngành hàng đầu về xuất khẩu và đổi mới, Kỹ Thuật Máy Móc & Nhà Máy giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Đức. Mặc dù ngành công nghiệp tư …

Phòng Nghiên cứu Chỉ tiêu, định mức kinh tế

2021-11-12 · Thân Văn Hoàng. Liên hệ: Phòng Nghiên cứu Chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật: 0246.2800404. II. Chức năng, nhiệm vụ. 1. Chức năng. Nghiên cứu cơ chế, chính sách về kinh tế và thị trường phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng đối với hệ thống công cụ, chỉ ...

Những chỉ dấu về tiêu chí hạn chế nhà thầu trong HSMT

2020-4-17 · Bộ KH&ĐT vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về phản ánh của Báo Đấu thầu liên quan đến tình trạng "cài cắm" tiêu chí không phù hợp về năng lực, kinh nghiệm trong HSMT. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Nghị định số 63 ...

Thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế

2021-4-2 · Bốn là, từng bước tách dần các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội chung hướng tới mục tiêu phát triển trong từng thời kỳ với chỉ tiêu phục vụ quản lý, điều hành của Nhà nước, như các cân lớn cần đạt, các chỉ tiêu về tăng tổng tích lũy tài sản khoảng 27-28%

23 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế

2021-7-22 · 23 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Thứ năm, 22/07/2021 12:46 (GMT+7) (ĐCSVN) - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 02 chỉ tiêu so giai đoạn 2016-2020, với 08 chỉ tiêu về kinh tế, 09 chỉ tiêu về xã hội ...