You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ ...

2022-6-12 · Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định tại khoản 6 Điều 53 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và ...

Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

2021-2-23 · Khoản 6 Điều 2 Luật khoáng sản 2010 quy định Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản. Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được pháp ...

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Hướng dẫn làm thủ tục hành chính Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Nghệ An ... Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng Cách thực hiện

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

2021-2-20 · 1. Trình tự thực hiện. – Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ. Xem thêm: Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản. + Tổ chức nhân đề nghị chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả-Tổng ...

Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

2022-5-10 · Thứ nhất, điều kiện chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản ( Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoáng sản 2010) – Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Luật khoáng sản; nếu không có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản thì phải có hợp ...

Chuyển đổi số trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí

2020-12-15 · Khai thác bao gồm: 1) Hoàn thiện giếng; 2) Điều hành khai thác; 3) Can thiệp và sửa chữa giếng. Đặt 10 bước của chuyển đổi số vào 9 khâu của chuỗi thăm dò, phát triển khai thác dầu khí, cùng với những phân tích sau đây, có bản đồ hiện trạng số và định hướng chuyển ...

QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

4.2. Về quyền hưởng dụng (Điều 257 – Điều 266) 4.3. Về quyền bề mặt (Điều 267 – Điều 273) 1. Về "Quy định chung" (Chương XI) 1.1. Về nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản (Điều 158 – Điều 162) Bên cạnh quyền sở hữu, Bộ ...

Chuyển đổi số trong thăm dò khai thác dầu khí

2021-4-1 · Đề xuất chuyển đổi số lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí. Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2017, các khuyến nghị cho cả ngành dầu khí để thực hiện chuyển đổi số thành công đã được đề cập, bao gồm [4]: - Đặt ưu tiên kỹ thuật số cho các giám đốc điều ...

Điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở

2017-3-1 · NCLP - Điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (QSDĐ) được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, là những kiến thức pháp lý tiên quyết đối với các bên trước khi tiến hành giao dịch. Bài viết tập trung phân tích các điều kiện đối với QSDĐ quy định tại khoản 1 Điều ...

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

2021-7-24 · Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đấu giá khác Hạng mục đầu tư, đấu thầu Thu hồi, giao, cho thuê đất ... Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Số kí hiệu 24/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/01/2020

Điều kiện chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

2018-8-28 · Theo đó, theo quy định tại Điều 43 Luật Khoáng sản 2010 thì điều kiện chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được quy định cụ thể như sau: - Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải có đủ điều kiện để được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, cụ thể như sau:

Chuyển đổi số trong thăm dò khai thác dầu khí

2021-3-29 · Đề xuất chuyển đổi số lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí. Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2017, các khuyến nghị cho cả ngành dầu khí để thực hiện chuyển đổi số thành công đã được đề cập, bao gồm [4]: - Đặt ưu tiên kỹ thuật số cho các giám đốc điều ...