You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DỊCH VỤ XIN CẤP C/O

2020-12-23 · Quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), vui lòng cung cấp cho chúng tôi các chứng từ dưới đây: - Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục thông quan. - Vận tải đơn (Bill of lading/ Air wayBill) - Commercial Invoice - …

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ...

2021-10-27 · - Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khai báo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo biểu mẫu điện tử sẵn có trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ hoặc trang điện tử khác của các cơ ...

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO ...

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó được sản xuất và được ...

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN ...

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các bên kinh doanh. Việc xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực ...

Giấy phép an toàn thực phẩm 2022 chỉ từ 4000.000 VNĐ

2022-6-10 · Xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm ( hay còn gọi là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) là thủ tục pháp lý quan trọng bắt buộc phải thực hiện đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trừ các trường hợp không thuộc diện cấp chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định ...

Quy trình xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an ...

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hiện đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm.Bởi đây là loại giấy tờ rất quan trọng nếu muốn sản xuất kinh doanh thực phẩm. LYT xin tư vấn đến quý doanh nghiệp Quy trình xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn ...

Quy trình cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn …

Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là một vấn đề đáng ngại của xã hội hiện nay, cũng vì lẽ đấy, một khi cơ sở sản xuất chưa đạt những điều kiện cần cùng đủ để đảm bảo VSATTP thì sản phẩm sẽ chẳng thể tồn tại ở thị trường. Vậy nên với …

Quy trình cấp giấy chứng nhận VietGAP | G-GLOBAL

2020-11-9 · Quy trình thực hiện cấp chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP. Giai đoạn 1: Khảo sát, điều tra. Giai đoạn 2: Đào tạo tập huấn. Giai đoạn 3 : Đánh giá nội bộ. Giai đoạn 4: Đánh giá để cấp chứng nhận VietGAP. VietGAP là giấy chứng nhận quy trình thực hiện sản xuất thực phẩm ...

Xin Cấp C/O

Bước 1: Bạn tiến hành khai báo đơn xin cấp C/O sau đó truyền đi và chờ hệ thống VCCI cấp số cho C/O. Bước 2: Tiếp đó hệ thống VCCI sẽ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xét duyệt đơn xin cấp C/O nếu hợp lệ sẽ tiến hành cấp chứng nhận nếu có sai sót VCCI sẽ thông báo ...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

2020-10-20 · Bước 3: Trả kết quả. Trong thời hạn 15 ngày từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cơ quan nhà nước phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Như vậy ...

Cấp chứng nhận ISO 22000:2018

Chứng nhận ISO 22000:2018 bao gồm tất cả các quy trình trong chuỗi thực phẩm ảnh hưởng đến sự an toàn của sản phẩm cuối cùng. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm toàn diện, cũng như …

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

2022-5-26 · Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm. 6.1 Bước 1: Cơ sở chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 6.2 Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. 6 ...